Garantiforsikring | Signatur

Siden efteråret 2011 har Tryg Garanti benyttet scannede underskrifter på vores garantidokumenter.

Ændringen skyldes en forbedring af vores automatiske udstedelsesprocedure for garantier i forbindelse med overgangen til vores nye online selvbetjeningsløsning POMnet. I det nye system udstedes garantier i PDF format uden fysisk kopi.

Den nye procedure betyder, at Tryg Garanti som hovedregel ikke længere underskriver en garanti med original underskrift. I stedet er garantien forsynet med en scannet underskrift, der har samme gyldighed som den originale underskrift.

I tillæg til den scannede underskrift er PDF garantier forsynet med digital elektronisk signatur, der verificerer, at PDF dokumentet er udarbejdet af os. Den digitale signatur gælder også, når dokumentet videresendes med e-mail.

Vi anbefaler derfor, at du altid videresender dit garantidokument til samarbejdspartnere via email. På denne måde får de mulighed for umiddelbart at få verificeret dokumentets ægthed.

Du kan læse mere om digital signatur på www.entrust.com, der er vores certificeringsudbyder.

Kontakt os på

44 20 39 00

Telefonerne er åbne fra
8:30 til 16:00

Du kan også skrive til os på:
post@tryggaranti.dk