Kreditforsikring |

Kreditforsikring er en effektiv måde at sikre dig mod tab på dine debitorer. Tryg Garantis kreditforsikring er med til at skabe værdi for dig og din virksomhed og hjælper dig med at få overblik over kreditrisikoen på dine debitorer.

Hvorfor skal du sikre dig?
Mange virksomheder synes de kender deres kunder rigtig godt – måske har de handlet med de samme forretningspartnere i mange år og er trygge ved samarbejdet. Erfaringen viser imidlertid, at 80 % af alle tab kommer fra kunder, der har handlet med virksomheden længe. Derfor er det vigtigt, at du løbende tjekker op på dine kunders kreditværdighed – også selv om du synes, du kender dine kunder.

Der er mange parametre, der kan have indflydelse på dine kunders kreditværdighed. Dine kunder kan for eksempel handle med samarbejdspartnere i andre lande, hvor markedet er knap så positivt, og hvor din kundes kunder går konkurs eller har svært ved at betale. Det påvirker i første omgang din kunde, men det kan også nemt komme til at påvirke dig. I første omgang kan det være medvirkende til en negativ økonomisk udvikling, der forringer din kundes kreditkvalitet og dermed hans betalingsevne.

Med en kreditforsikring sikrer du din virksomhed mod at komme i klemme og du får en række fordele, som kan være med til at give dig tryghed i hverdagen.

Læs mere om vores kreditforsikringsprodukter Monitor90 og MonitorFlex.

Kontakt os på

44 20 39 00

Telefonerne er åbne fra
8:30 til 16:00

Du kan også skrive til os på:
post@tryggaranti.dk