POMnet | POMnet

Vi har markedets bedste online system

Med vores nye online system POMnet kan vi tilbyde dig et meget fleksibelt system, som giver dig adgang til en række informationer om din portefølje og mulighed for at foretage en række transaktioner direkte fra din PC.

Garantiforsikring

Er du garantikunde giver POMnet dig blandt andet mulighed for at:

- Bestille garantier online
- Elektronisk levering af garantier inden for få minutter
- Fuld oversigt over porteføljen
- Besked om leverance direkte i din mail box
- Individuel opfølgning på garantier
- Kontrol over individuelle fuldmagtsregler i forbindelse med bestilling af garantier
- Flersproget online løsning
- Elektroniske fakturaer

Kreditforsikring

Er du kreditkunde får du blandt andet mulighed for at søge om forsikringsdækning på den enkelte kunde både i Danmark og i resten af verden.

Du kan angive, hvilket beløb du ønsker dækket for den enkelte kunde, sende anmodningen til os via systemet, og når vi har kreditvurderet kunden, melder vi tilbage til dig på e-mail. Nemt og fleksibelt.

POMnet giver dig også mulighed for at sammensætte dit eget overblik over porteføljen af forsikrede kunder og downloade alle oplysninger til brug i eget system.

Vil du høre mere om POMnet, så ring til os på 44 20 39 00 eller kontakt os via vores kontaktformular, så vender vi tilbage til dig.