6/16/2016 3:00:00 PM | News

Tryg Garanti blir en del av Tryg Forsikring

Tryg Garantiforsikring A/S har søkt Finanstilsynet om tillatelse til å fusjonere med Tryg Forsikring A/S, med Tryg Forsikring A/S som overtakende selskap.

Les mer

 

Lenker

Tryg Garanti, Danmark

Tryg Garanti, Finland

Moderna Garanti, Sverige

Tryg Forsikring

Kontakt oss:

Tryg Garanti 
Postboks 184 / Lilleakerveien 2A
0216 Oslo

Telefon: 23 29 84 80
Telefax: 23 29 84 90
E-post: post@tryggaranti.no